Terms Of Use

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:255/4 Nilüfer /Bursa/ TÜRKİYE adresinde ikamet eden ELI PEACOCK (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………….  adresinde ikamet eden …………………. (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, aksi açıkça yazılı olarak bildirilmedikçe, işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

 • SATICI
  Ünvan:                                     ELI  PEACOCK, HVS Teknik Hizmet ve Destek Çözümleri Ltd. Şti.
  Adres:                                      Beşevler Mah. Yıldırım Caddesi, No:255/4,16110 Nilüfer /Bursa/ TÜRKİYE
  Vergi Dairesi/ No:                 Çekirge   / 4640710924
  Telefon:                                   0090 532 2382858                   Email:                     [email protected]

 

 • ALICI
  Ad, Soyad,Ünvan: {UYE_AD} {UYE_SOYAD}                       
  Adres: {SATIS_TESLIMAT_ADRES}                            
  Vergi Dairesi/ No/ TC. No:                                     
  Telefon: {UYE_TELEFON}                                                                                           Email: {UYE_EMAIL}                   

 

 MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait www.elipeacock.com internet mağzasından elektronik ortamda sipariş verdiği, SATICI’ nın tescilli markası olan ELI PEACOCK markalı ürünlerin, aşağıda belirtilen nitelikleri, tanımlanmış satış fiyatı ve teslimat koşulları ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

ALICI, satışa konu olan tasarım ve ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, teslimat koşulları vs. satışa konu olan mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ile “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında, mal/hizmeti sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.elipeacock.com sitesi ödeme sayfasında yer alan, ön bilgilendirme ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1- Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, Vergiler Dahil Satış Bedeli (Adet X Birim Fiyat Olarak) belirtilmektedir.

3.2- Ödeme Şekli: Kredi Kartı / Havale ile yapılmaktadır.
Çalışmakta olduğunuz bankanız kendi insiyatifiyle, ek kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir.

Bu tür kampanyaların, şirketimiz bilgisi dâhilinde olması durumunda, sayfalarımızda sözkonusu kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz veya vade farkı oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3- ALICI’ nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: 

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa, Banka, ALICI’ ya geri ödemesini, taksitle yapmaktadır. ELI PEACOCK (www.elipeacock.com) bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların  ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarlar, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’ nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları varsa, iade tarihi ile birlikte her ay 1 iade şeklinde yansıyacak iade bedeli, satış taksitleri bittikten sonra da öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar devam edecek olup mevcut borçlarından düşecektir. Bu durum Banka ile ALICI arasında, SATICI' nın müdahil olmadığı bir durumdur.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda ELI PEACOCK, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ ya nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, ELI PEACOCK’ un Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. 

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüd eder. 
Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve/veya EFT şeklinde yapılacaktır.

3.4- Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’ nın aşağıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında, ALICInın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’ nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI' ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler ALICI' ya aittir. 

Teslim Edilecek Kişi / Telefon: {UYE_AD} {UYE_SOYAD} - {UYE_TELEFON}
Teslimat Adresi:  {SATIS_TESLIMAT_ADRES}                        
Fatura Adresi:   {SATIS_FATURA_ADRES}                            

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.elipeacock.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI sattığı ürünleri KARGO firmaları aracılığı ile ALICI' lara göndermekte ve teslim ettirmektedir.

4.3- Adreste teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı anında ALICI' nın bizzatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI' nın sorumluluğu olacaktır. Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. ALICI, ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ürün' de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürün'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın satın alma işleminde tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden muaf kabul edilir.

4.6- Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI' ya ait olmak üzere SATICI' ya iade eder.

4.7- Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 7 gün içinde ALICI' ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerinde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün üçerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI' nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olmayacağını şimdiden kabul eder.

4.8- ALICI, ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI' ya bildirebilir.

4.9- ALICI tarafından ön bilgilerin alınmasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

SATICI, ALICI' ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. 

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ ya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır (yazılı bildirim mektup, fax veya elektronik posta gibi uzaktan iletişim aracı ile de yapılabilir).

Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişi veya ALICI' ya teslim edilen Ürün' ün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve ücretsiz promosyonları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI' ya teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli, ALICI tarafından karşılanır.

Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişlerin iade işlemleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamaz.

İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı + KDV şeklinde) düzenlenmelidir. 

Yukarıda yazan şartlar yerine getirildiğinde ve ürün' ün SATICI' ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır (4.7 maddenin iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir). 

Cayma hakkı kullanılabilen ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici' nin değerdeki bu azalmayı, iade imkansızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI' ya tazmin etmesi gerekir. 

MADDE 6 – TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda, Borçlar Kanunu'nun 106-108. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf, mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

www.elipeacock.com’ un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, elipeacock.com' un hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 7 gün içerisinde kendisine ödenir (kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir).

ALICI, bu Sözleşme ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İNTERNET SİTESİ' nde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yanı sıra, elektronik postasına da gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda da teyit-onay vererek, işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek ürünü sipariş ettiğini beyan eder. 

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI' nın veya SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : ELI PEACOCK,

HVS Teknik Hizmet ve Destek Çözümleri Ltd. Şti.

ALICI : 

Adı/Soyadı:  {UYE_AD} {UYE_SOYAD} 

Tarih:{SIPARIS_SAAT}
Teslimat Adresi: {SATIS_TESLIMAT_ADRES}